S.1
Din alder *

S.2
Dit køn *

S.3
Hvad er dit postnummer?

S.4
Har du en hjemmeboende søn på 10 år eller derover? *

S.5
Er din søn vaccineret mod HPV? *

S.6
Vidste du, at drenge også kan få HPV? *

S.7
Vidste du, at man kan vaccinere drenge mod HPV? *

S.8
Har du overvejet at vaccinere din søn mod HPV? *

S.9
Hvor søger eller får du information om sundhed generelt? (vælg gerne flere) *

S.10
Hvor søger eller får du information om vaccination generelt? (vælg gerne flere) *

S.11
Hvem havde/ville have størst indflydelse på din beslutning om at vaccinere din søn? *
Meget lille Lille Mellem Stor Meget stor
Min søn
Barnets far/mor
Andet familie
Mine venner
Min læge

Barnets far/mor

Andet familie

Min søn

Mine venner

Min læge

S.12
Andre?

S.13
Synes du, at du mangler viden om HPV-vaccination af drenge? *

S.14
Vælg det udsagn der passer bedst på din situation? *

S.15
Hvad er din emailadresse (valgfrit)